Đặt cược ETH trên các sàn giao dịch hàng đầu góp phần kiểm duyệt Ethereum

Một trong những yếu tố lớn nhất gây tổn hại đến tính trung lập đáng tin cậy của Ethereum là việc sử dụng các chuyển tiếp MEV kiểm duyệt bởi các hệ sinh thái và sàn giao dịch tiền điện tử.

Đối với hầu hết các hệ sinh thái tiền điện tử, việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của liên bang có tác động tiêu cực đến phạm vi toàn cầu của nó. Tuy nhiên, khi nói đến Ethereum, các nhà đầu tư có quyền lực đáng kể để quyết định mức độ tuân thủ mà hệ sinh thái tuân theo.

Gần 60% tất cả các khối Ethereum sau hợp nhất tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đưa ra. Trong khi cộng đồng tiền điện tử chống lại sự chuyển đổi này, nhiều người không nhận ra đóng góp của chính họ trong việc giúp Ethereum đạt được sự tuân thủ OFAC hoàn toàn.

Một trong những yếu tố lớn nhất gây tổn hại đến tính trung lập đáng tin cậy của Ethereum là việc sử dụng các  chuyển tiếp giá trị có thể trích xuất của Công cụ khai thác (MEV) để kiểm duyệt  bởi các hệ sinh thái và sàn giao dịch tiền điện tử. Chuyển tiếp MEV hoạt động như một trung gian hòa giải giữa nhà sản xuất khối và nhà xây dựng khối, đang được sử dụng bởi những người chơi tiền điện tử nổi tiếng, chẳng hạn như Binance, Celsius Network, Coinbase, Kraken và Cream Finance, v.v.

Bảng xếp hạng những người vi phạm kiểm duyệt Ethereum hàng đầu. Nguồn: Đồng hồ MEV

Người dùng đặt cược Eth trên các nền tảng (như được hiển thị ở trên) chạy các chuyển tiếp MEV kiểm duyệt trên trình xác thực của chúng đang trực tiếp góp phần vào việc kiểm duyệt Ethereum. Các nền tảng tiền điện tử có thể giúp khắc phục tình trạng này bằng cách áp dụng rơle tăng tốc MEV không kiểm duyệt.

Đối với người xác thực và người vận hành chuyển tiếp, một số rơle tăng MEV phổ biến không thúc đẩy kiểm duyệt bao gồm Ultra Sound Money, Agnostic Boost, Aestus, BloXroute Max Profit, BloxRoute Ethical, Manifold và Relayooor.

Dữ liệu tuân thủ OFAC cho 100 khối Ethereum gần đây nhất. Nguồn: Đồng hồ MEV

Tại thời điểm viết bài, 67 trong số 100 khối Ethereum cuối cùng đã được tìm thấy tuân thủ OFAC.

Là nhà đầu tư, điều quan trọng là phải hiểu rằng kiểm duyệt ở cấp độ giao thức ngăn cản mục tiêu giải phóng tài chính mở và toàn diện của tiền điện tử. Do đó, điều quan trọng đối với cả nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ là chọn sử dụng rơle tăng cường MEV không kiểm duyệt.

Hệ sinh thái Ethereum gần đây đã chứng kiến ​​hai địa chỉ không hoạt động thức dậy sau bốn năm để chuyển 22.982 ETH.

Việc chuyển ETH được đề cập có thể bắt nguồn từ các nền tảng giao dịch Genesis và Poloniex, nơi những con cá voi không xác định đã chuyển lần lượt 13.103,99 ETH và 9.878 ETH.

—————————————