Quà tặng Black Friday – Giải thưởng lên đến $10,000 BTC!

Sắp đến Black Friday, MEXC sẽ khởi động một sự kiện đặc biệt với tổng giải thưởng trị giá $10,000 BTC cho tất cả người dùng!

Thời gian sự kiện: 17:00, 23-11-2022 – 17:00, 29-11-2022 (Giờ VN)

Sự kiện I. Dành riêng cho người dùng mới – giải thưởng lên đến $3,000 BTC!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chọn ngẫu nhiên 200 người dùng hoàn thành nhiệm vụ bên dưới để chia sẻ $3,000 BTC:

 • Hoàn tất đăng ký và đạt khối lượng giao dịch Spot tối thiểu là 300 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Có số dư tối thiểu 100 USDT trong tài khoản Spot MEXC cho đến khi sự kiện kết thúc.

Tính toán phần thưởng:

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = Tổng khối lượng giao dịch Spot của mỗi người dùng/Tổng khối lượng giao dịch Spot của tất cả người dùng đủ điều kiện*$3,000 BTC

Sự kiện II. Giới thiệu bạn bè để giành được $7,000 BTC

(1) Những người mời có thể chia sẻ giải thưởng $4,000 BTC bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ bên dưới:

 • Mời bạn bè bằng liên kết giới thiệu của bạn;
 • Những người bạn mà bạn mời đã hoàn thành đăng ký và đạt khối lượng giao dịch Spot tối thiểu là 300 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện;

(2) Những người mời có ít nhất 3 người được mời hợp lệ, 12 người dùng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để có cơ hội mua tới $500 BTC với mức chiết khấu 50%.

*Những người được mời hợp lệ: Những người được mời hoàn thành đăng ký và đạt khối lượng giao dịch Spot tối thiểu là 300 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện.

Điều khoản và điều kiện

 • Đối với những người dùng đủ điều kiện mua BTC với mức chiết khấu 50%, vui lòng hoàn tất giao dịch mua trong vòng 3 ngày sau khi nhận được email của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hỗ trợ giao dịch mua trong vòng 3 ngày làm việc sau khi xử lý. Nếu bạn không hoàn thành giao dịch mua trong thời gian giới hạn, thì giải thưởng hoạt động này sẽ bị vô hiệu.
 • Khối lượng giao dịch hợp lệ = Mua + Bán. Chỉ khối lượng giao dịch Spot với phí giao dịch mới được tính vào phép tính cuối cùng.
 • Tất cả những người tham gia (người mời và người dùng mới) phải điền vào biểu mẫu và hoàn tất xác minh ID trước khi sự kiện kết thúc. Nếu không, phần thưởng sẽ vô hiệu.
 • Sự kiện này chỉ áp dụng cho các tài khoản chính và không áp dụng cho các tài khoản phụ.
 • Bạn bè bạn mời cần phải đăng ký thông qua liên kết giới thiệu của bạn. Nếu không, sẽ không thể xác định quan hệ giới thiệu.
 • Phần thưởng sẽ được phân phối cho tài khoản người dùng trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Nếu bạn mời bạn bè của mình và nhận phần thưởng giới thiệu của mình thông qua sự kiện ưu đãi này, thì những người được mời đó sẽ không được tính cho các phần thưởng giới thiệu khác mà bạn tham gia (Ví dụ: sự kiện giới thiệu Volt Inu (VOLT)).
 • MEXC bảo lưu quyền loại những người dùng được đánh giá có dấu hiệu giao dịch rửa tiền, tài khoản đăng ký số lượng hàng loạt, cũng như các giao dịch hiển thị thuộc tính tự động, thao túng thị trường hoặc các hành vi gian lận khác.
 • MEXC có quyền giải thích sự kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro

Tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Hãy thực hiện các khoản đầu tư của bạn một cách thận trọng. MEXC Global sẽ nỗ lực hết sức để chọn mã thông báo chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất đầu tư của bạn.Là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu, MEXC tuân thủ nguyên tắc giao dịch trung thực, minh bạch,công bằng, không có mục đích xấu và luôn tôn trọng cộng đồng.Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng dịch vụ an toàn, hiệu quả và tin cậy để giao dịch tài sản kỹ thuật số.