Sàn BINANCE

Sàn BINANCE – Đăng ký mở tài khoản thông qua link của CoinTV bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. CoinTV đồng hành và hỗ trợ bạn cách mở tài khoản, KYC và giao dịch trên sàn BINANCE một cách dễ dàng.