Sàn HUOBI

Sàn HUOBI – Đăng ký mở tài khoản thông qua link của CoinTV bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. CoinTV đồng hành và hỗ trợ bạn cách mở tài khoản, KYC và giao dịch trên sàn HUOBI một cách dễ dàng.