Sàn OKX

Sàn OKX – Đăng ký mở tài khoản thông qua link: https://bit.ly/register_okx_exchange của CoinTV bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. CoinTV đồng hành và hỗ trợ bạn cách mở tài khoản, KYC và giao dịch trên sàn OKX một cách dễ dàng.